Zanimanje

Elektroničar mehaničar

Područje rada elektroničara-mehaničara jet postavljanje i održavanje elektroničkih sklopova za nadzor i upravljanje proizvodnim postrojenjima (uređaja za napajanje, protupožarnih sustava i sustava provala te signalnih i dojavnih uređaja). Isto tako, proizvode, popravljaju i održavaju električne uredske strojeve, računala i drugu opremu za obradu podataka. Postavljaju i održavaju sustave za simultano prevođenje, sustav za ozvučavanje dvorana i ostale elektroničke aparate i sustave. S razvojem novih tehnologija njihov djelokrug rada proširen je i na područje programiranja mikroupravljača i industrijskih računala (PLC-a).

Elektroničar mehaničar

Nakon što dobiju na popravak neki uređaj, rastavljaju ga na dijelove te različitim ispitivanjem funkcija pokušavaju otkriti kvar na njemu. Prilikom pregleda kvara na opremi određuju isplativost popravka i o tome obavještavaju naručitelja posla. Savjetuju i vlasnike elektroničke opreme kako da spriječe nastanak problema te kako da se opremom što funkcionalnije koriste. U svojim poslovima služe se različitim finomehaničkim alatima za obradu elektroničkih aparata i tehnike kao i raznim mjernim instrumentima kao što su univerzalni mjerni instrument, osciloskop, instrumenti s frekvencijskim bazama i dr. Materijali i komponente koje koriste u radu su: materijali za vodiče, vodovi u elektronici, otpornici, kondenzatori i zavojnice, izolacijski materijali, poluvodiči i materijali za spajanje. Lemljenjem i čišćenjem te različitim tehnikama spajanja i montaže u elektronici popravljaju i zamjenjuju oštećene dijelove ili cijele sklopove uređaja ili aparata. Nakon popravka uređaja ili aparata dokumentiraju obavljene radove (utrošeni materijal, zamjena dijelova i sl.).

Elektroničar mehaničarElektroničari-mehaničari se najčešće zapošljavaju u servisima za popravak bijele tehnike i kućanskih aparata. Mogućnost za zaposlenje pružaju tvrtke koje se bave sklapanjem i popravkom osobnih računala, fotokopirnih i telefaks uređaja i sl. Također se zapošljavaju u industrijskim postrojenjima, gdje rade na održavanju linija proizvodnje i u tvrtkama specijaliziranima za proizvodnju elektroničkih uređaja. Polaganjem majstorskog ispita za elektroničara-mehaničara, otvara im se mogućnost pokretanja vlastitog obrta.

U okviru srednjoškolskog obrazovanja učenicima se u ovom zanimanju nudi mogućnost stjecanja potrebnih znanja i vještina kroz praktičan rad u školskim elektrotehničkim i računalnim praktikumima, a veći dio praktične nastave obavljaju u radnom okruženju izvan škole (obrtničke radionice i servisne radionice većih poduzeća).