Zanimanje

Elektroinstalater

ElektroinstalaterPostavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava
 • niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • antenske i komunikacijske instalacije
 • uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednačavanje potencijala
 • rasvjetne uređaje i rezervne izvore električne energije
Radi na poslovima
 • postavljanja i popravaka električnih instalacija
 • montaže i demontaže električne rasvjete
 • ispitivanja i otklanjanja neispravnosti instalacija i rasvjete 
 • obilježavanja instalacija
 • ugradnje razvodnih ormara
Mogućnost zapošljavanja
 • deficitarno zanimanje
 • najčešće se zapošljava u obrtima, poduzećima, industrijskim pogonima te trgovinama elektromaterijalom
 • uz položeni majstorski ispit u Hrvatskoj obrtničkoj komori - mogućnost otvaranja vlastitog obrta