Zanimanje

Prehrambeni tehničar

Prehrambeni tehničari organiziraju primanje, rukovanje, čuvanje i usklađivanje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne trake i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijima. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i škroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i octa, u tehnologiji fermentacijskih procesa i obradi otpadnih voda.

Prema tome, osposobljeni su za rad u cjelokupnoj prehrambenoj industriji i zanatstvu, s mogućnošću prilagođavanja pojedinim prehrambrenim tehnologijama.