Zanimanje

Tehničar za računalstvo

Tehničar za računalstvo

Zanimanje tehničar za računalstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s projektiranjem, izradbom i održavanjem manje složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa, nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem hardverskih i softverskih problema, educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema, konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava.


Sve složeniji automatizirani uređaji zahtijevaju odgovarajuće znanje i vještine, posebno sa stajališta programiranja i sistemskog održavanja informacijskih sustava te upravljanja procesima, kojima je ovo zanimanje namijenjeno. Znanja potrebna za ovo zanimanje jesu iz područja elektrotehnike, elektronike, informatike i računalstva. Zanimanje je polivalentno i neovisno o izbornom modulu koji se pohađa te daje dobru bazu znanja za tipične poslove tehničara za računalstvo. Tehničar za računalstvo dobra je podloga za specijalizacije i dalji nastavak školovanja na veleučilišnim i sveučilišnim studijima elektronike, računalstva ili informatike, posebno za polaznike koji unutar izbornih predmeta izaberu primijenjenu matematiku i snažniju bazu programerskih predmeta.

Tehničar za računalstvo objedinjuje poslove:
 • rada na računalu (npr. programiranje)
 • pripreme i obrade podataka (npr. računalni operater)
 • kontrole, pripreme i obrade podataka
 • oblikovanja baza podataka
 • administracije baza podataka
 • projektiranja informacijskih sustava
 • operatera na vanjskoj računalnoj opremi (npr. računalne mreže)
 • sistemskog inženjerstva nižeg stupnja složenosti, uključujući administraciju operacijskih sustava i računalnih mreža
 • osiguranja kvalitete
 • edukacije krajnjih korisnika
 • marketinga i prodaje u području ICT-ja

U okviru srednjoškolskog obrazovanja učenicima se u ovom zanimanju nudi mogućnost stjecanja potrebnih znanja i vještina kroz praktičan rad u školskim elektrotehničkim i računalnim praktikumima te kroz praktičan rad u radnom okruženju izvan škole (obrtničke radionice i poduzeća).