Zanimanje

Tehničar za mehatroniku

Tehničar za mehatroniku

Zanimanje tehničara za mehatroniku obuhvaća obavljanje poslova iz područja automatizacije, koje uključuje grane strojarstva, elektrotehnike, elektronike, pneumatike i hidraulike te računalstva i programiranja i kao takvo integrira znanja i vještine koje su do sada u pojedinim granama zasebno obavljali stručnjaci s područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva.


Sve složeniji automatizirani uređaji zahtijevaju odgovarajuće znanje i vještine, posebno s gledišta vođenja i upravljanja procesima, za koje je ovo zanimanje namijenjeno. Upravljanje i vođenje procesa zahtijeva znanje iz područja elektrotehnike, elektronike, strojarstva, informatike i automatizacije. Širina znanja ovog zanimanja omogućava zamjenu rada više djelatnika različitih profila jednim djelatnikom pri poslovima projektiranja, izradbe, montaže i održavanja manjih i složenijih uređaja i sustava. Zanimanje je polivalentno te omogućava jednostavan prelazak u druga zanimanja u području strojarstva i elektrotehnike. Osim toga, dobra je podloga za specijalizacije i nastavak školovanja na veleučilišnim i sveučilišnim studijima.

Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, a dio u pogonima ili radionicama različitih vrsta, kontinuirane proizvodnje.

U okviru srednjoškolskog obrazovanja učenicima se u ovom zanimanju nudi mogućnost stjecanja potrebnih znanja i vještina kroz praktičan rad u školskim elektrotehničkim, računalnim i strojarskim praktikumima te kroz praktičan rad u radnom okruženju izvan škole (obrtničke radionice i pogoni proizvodnih poduzeća).