Zanimanje

Rukovatelj prehrambenim strojevima

Samostalno rukuje pojedinim uređajima i strojevima u tehnološkom procesu prehrambene industrije obavljajući poslove prihvata i manipulacije sirovinama u skladištima, industrijskim pogonima i hladnjačama. Obavlja čišćenje i nadzor pojedinih strojeva i postrojenja. Može raditi u različitim vrstama prehrambene industrije kao što su: prerada voća i povrća, prerada mlijeka, ribe, šećera. Za uspješno obavljanje ovih poslova potrebno je poznavanje strojeva, uređaja i cjelovitih linija, sirovina, tehnoloških procesa, poluproizvoda i gotovih proizvoda te načina i uvjeta ambalažiranja, čuvanja i skladištenja materijala.