Zanimanje

Pomoćni kuhar i slastičar

Program: Pomoćni kuhar i slastičar - TES

Tip programa: TES - posebni programi za učenike s teškoćama

Trajanje programa: 3 godine 

Opis programa

Zanimanje pomoćni kuhar i slastičar (TES) namijenjeno je učenicima koji imaju teškoća u razvoju i koji su osnovnu školu završili po prilagođenom programu. Pomoćni kuhari i slastičari obavljaju različite pomoćne poslove u kuhinjama i restoranima različitih ugostiteljskih objekata. Osnovni poslovi i zaduženja se odnose na primjenjivanje pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te zaštitnih mjera na radnom mjestu. Vrlo je važno primjenjivati pravila zaštite na radu te odabirati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima. Tijekom obavljanja poslova zaposlenik poštuje higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica. Dodatno, potrebno je pomagati u pripremi i gotovljenju jednostavnih jela, slastica i priloga.

Ove poslove ne mogu obavljati osobe s bolestima dišnog, koštano-mišićnog i krvožilnog sustava, alergijama i kožnim bolestima. Poremećaji osjetila mirisa i okusa, teži poremećaji vida te nemogućnost razlikovanja boja kao i bolesti koje mogu uzrokovati nesvjestice su zapreka za obavljanje ovog zanimanja.

Preduvjeti za upis
  • Medicinska dokumentacija o zdravstvenim teškoćama ili teškoćama u razvoju