Zanimanje

Mljekar

Mljekar

Bavi se preuzimanjem, preradom, pakiranjem, skladištenjem i prodajom mlijeka i mliječnih proizvoda. Obavlja poslove u proizvodnji mlijeka, mliječnih proizvoda i prerađevina. 

Osposobljen je za uzgoj životinja koje daju mlijeko, provođenje postupaka zaštite mlijeka od kvarenja, pripreme mlijeka za transport i preradu te za različite načine proizvodnje mliječnih proizvoda. 


Posao se obavlja u prostorima u kojima se moraju provoditi mjere dezinfekcije i sterilizacije. Ukoliko rade kao organizatori i voditelji pojedinih dijelova proizvodnje, trebaju imati i određene organizacijske sposobnosti. 

Za obavljanje ovog zanimanja je važno poznavanje higijensko-tehničkih propisa i zahtjeva, načina prerade, čuvanja, pakiranja, ambalažiranja i skladištenja mlijeka i mliječnih proizvoda. Treba se znati služiti sa strojevima u mljekarskoj industriji te poznavati njihovo održavanje, kao i funkcioniranje pomoćnih strojeva i uređaja.

Zanimanje mljekara ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava, alergijama i kožnim bolestima, bolestima mišićnokoštanog sustava te težim poremećajima osjetila mirisa i okusa.

Što ću naučiti? 

Tijekom školovanja usvojit ću potrebna znanja i vještine za proizvodnju kvalitetnog svježeg mlijeka kroz uzgoj, njegu i hranidbu kvalitetnog stada i pomladaka životinja za proizvodnju mlijeka ( krave, ovce, koze) te za ispravno korištenje strojeva i uređaja u  primarnoj proizvodnji mlijeka (muzni uređaji)   

Naučit ću i kako ispravno primijeniti opće operacije u preradi mlijeka (obiranje, pasterizacija, određivanje gustoće i sadržaja mliječne masti u mlijeku) kao i kako proizvesti razne kvalitetne mliječne proizvode (konzumno mlijeko, fermentirane mliječne proizvode, sir, maslac, i dr.)  

Ovaj smjer obrazuje za slijedeća područja rada:
  • za mala i srednje velika obiteljska gospodarstva koja se bave proizvodnjom mlijeka ( kravlje,ovčje, kozje)
  • mali preradbeni mljekarski pogon kapaciteta do 2.000 l mlijeka dnevne prerade u privatnom vlasništvu proizvođača mlijeka 
  • velike mljekare sa specijaliziranim kadrovima