Zanimanje

Fitofarmaceut

Što ću naučiti?

FitofarmaceutZnanja i vještine koje ću steći završetkom ovog programa uključuju osposobljavanje za poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu biljnih kultura. Upoznat ću se s pojedinačnim svojstvima pesticida, njihovom primjenom, podjelom i specifičnostima, te djelovanju na čovjekov okoliš. Također ću usvojiti poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovom uzgoju te radi pravilne primjene zaštite bilja. Upoznat ću se s osnovnim pojmovima poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenjem evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te s prometom roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje).

Gdje ću učiti i polaziti praktičnu nastavu?

Praktičnu nastavu učenici polaze na školskoj ekonomiji koju čine razni praktikumi. Od drugog razreda dio praktične nastave obavlja se i u poljoapotekama.

Što mogu raditi nakon završetka školovanja?

Nakon završetka četverogodišnjeg obrazovanja u smjeru poljoprivredni tehničar fitofarmaceut svojim stečenim znanjem mogu obavljati poslove u prometu repromaterijalom u poljoprivredi, tj. mogu se zaposliti u fitoapoteci, fitokarantenskoj službi, za analizu biljnih materijala i zdravstvenog stanja sjemena, u rasadniku, sjemenarstvu ili u proizvodnji poljoprivredne kulture na vlastitom gospodarstvu, te u tvornici sredstava za zaštitu bilja.