Zanimanje

Elektrotehničar

Elektrotehničar

 

  • obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda
  • izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja
  • može raditi na održavanju elektroenergetskih postrojenja, uređaja i opreme, električnih mreža
  • u svom radu koristi računala i različite specijalizirane računalne programe
  • popravlja neispravne uređaje i elektrotehničke aparata
  • konstruira i montira složene elektrotehničke uređaje te ispituje materijale i kontrolu gotovih elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova
Mogućnosti zapošljavanja
  • široke mogućnosti zapošljavanja uz nastavak školovanja na tehničkim fakultetima
  • u komercijalnom sektoru – na poslovima maloprodaje i veleprodaje električnih proizvoda, elektroopreme i elektromaterijala 
  • u proizvodnji, prijenosu i razdiobi el. energije