Učenici zanimanja fizioterapeutski tehničar iz koprivničke Srednje škole odradili praksu u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinu

Učenici 2. K razreda, smjer fizioterapeutski tehničar/ka, u pratnji strukovnih nastavnika Vladimira Obranovića i Ines Kokotić, odradili su terensku nastavu u sklopu predmeta  Fizikalna terapija.

Posjetili su Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice i pritom stekli nova iskustva i znanja iz hidroterapije, peloidoterapije i zdravstvenog turizma.

Učenici su upoznati sa svim blagotvornim učincima termomineralne vode kojom ovaj kraj obiluje i njenom uporabom u liječenju neuroloških stanja i bolesti, reumatskih bolesti, posttraumatskih stanja i postoperativne rehabilitacije. Također su upoznati i sa sve brže rastućom granom zdravstvenog turizma.

Objavljeno: 07.06.2019.